Projekční a znalecká kancelář - Miroslav Kozumplík

Project management, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě a „soudně-znalecká činnost" ve stavebnictví.

Náš realizační tým se zabývá pouze oborem elektro a řeší převážně projekty pozemních, dopravních a inženýrských staveb včetně rodinných domů a také poskytujeme veškerou související poradenskou činnost. Zabýváme se stavbami tradičními – zděnými ale také dřevostavbami.

 

Projektová činnost

Projektování elektrických zařízení bez omezení napětí v objektech třídy „A" i „B", podle § 10, vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Dále provádíme návrh osvětlení včetně světelně-technických výpočtů a návrh elektrického topení včetně výpočtů tepelných ztrát.


Pro naše klienty zajišťujeme podle požadavků vypracování dokumentace v těchto stupních:
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení podle § 1a a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území podle § 1b a přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle § 1c a přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace pro vydání společného povolení podle § 1d a přílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení podle § 2 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby podle § 3 a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

   

  Poradenská činnost

 • Studie proveditelnosti technologického řešení.
 • Studie návratnosti technologického řešení.
 • Kontrolní činnost a oponentura projektové dokumentace.
 • Zpracování světelných studií a vizualizací.
  Světelná studie - Prodejna ELEKTRO SPÁČIL, Brno Vinohrady  Světelná studie - Prodejna ELEKTRO SPÁČIL, Brno Vinohrady  Světelná studie - sídliště Lidická v Kyjově  Světelná studie - sídliště Kollárova v Kyjově  Světelná studie - sídliště M. Švabinského v Kyjově  Návrh osvětlovací soustavy - Stavební firma Plus, Hodonín 

   

  Project management

  Projektové řízení (z angl. termínu Project Management) slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů.

  Cílem projektového řízení je zajistit naplánování a realizaci úspěšného projektu, kterým se rozumí případ, kdy v plánovaném čase a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu.

   

 • Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!