Soudně-znalecká činnost

Další segment aktivit firmy je „soudně-znalecká činnost v oblasti stavebnictví“, specializace zabezpečovací zařízení a systémy:

 • elektrická zabezpečovací signalizace
 • elektrická požární signalizace
 • počítačové nástavby EZS a EPS
 • průmyslová televize - uzavřené CCTV okruhy
 • evakuační rozhlasové zařízení
 • přístupové systémy a mechanické zábrany
 • přepěťové ochrany
 • signalizace výskytu plynu
 • nemocniční lůžkové signalizační systémy
 • po vzájemném propojení výše uvedených systémů - IBS (integrovaný bezpečnostní systém)

   

  Na tyto obory zajišťujeme:

 • poradenské a konzultační služby
 • znalecké posudky stáv. zařízení a systémů
 • návrhy opatření a úprav
 • operativní řešení a problematiky bezp. systémů
 • režimové studie a bezpečnostní posouzení
 • zpracování studií, předprojektové přípravy a projektové dokumentace
 • projektmanagement, příp. smluvní realizace
 • posouzení navrhovaných řešení od jiných firem
 • zastoupení investora, uživatele při výběrových řízeních, před org. státní správy, dodavateli atd.

   

  Výstupní protokoly a projekty z naší kanceláře jsou ověřeny razítky soudního znalce jmenovaného dle zákona č. 36/1967 Sb., o soudních znalcích a tlumočnících, člen asociace znalců ČR.

  Zpracování posudků, zakázek, výpočtů, písemností a grafických výstupů je prováděno výpočetní technikou s ověřenými softwarovými produkty odpovídajícím předpisům a normám pro výše uvedenou činnost.

  Výsledný produkt odpovídá ČSN – ISO 10006 – Management jakosti – směrnice jakosti v managementu projektu a taktéž v duchu zásad a stanov členství České společnosti pro jakost.

  Veškerá dokumentace související s bezpečnostní problematikou je označena jako “TAJNÁ“ resp. „DÚVĚNÁ“, „VYHRAZENÁ“ a jako s takovou je s ní nakládáno, tzn. že při zpracování a manipulaci s ní je respektován zák. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností vč. doplňujících vyhlášek. Dokumentace označená výše uvedeným systémem podléhá zvláštním předpisům pro manipulaci a archivaci.