Technické projekty

1. Silnoproud

 • elektroinstalace osvětlení, elektrického topení (včetně světelně-technických výpočtů a výpočtů tepelných ztrát)
 • technologické rozvody NN a VN, v obyčejných i nebezpečných prostorech („B“)
 • průmyslové trafostanice do 35kV
 • kogenerační jednotky s využitím OZE
 • fotovoltaické elektrárny a fotovoltaické systémy
  Nová zelená úsporám
 • větrné elektrárny a farmy
  Upozornění: Váš prohlížeč patrně nepodporuje FLASH.
  Projekt pro stavební povolení včetně komunikací a zpevněných ploch, dle kterého byla provedena realizace a prováděcí projekt VN části byly zpracovány naší kanceláří.
  Video převzáno z webu www.cez.cz

 • distribuční rozvody a trafostanice
 • venkovní a veřejné osvětlení vč. osvětlení architektur
 • systémy MaR
 • elektroinstalace systémem EIB

   

  2. Slaboproud

 • vnitřní rozvody slaboproudu (telefon, rozhlas, jednotný čas, domácí telefon, videotelefon, informační systémy)
 • vnější rozvody slaboproudu v areálech vč. ústředen
 • telekomunikační rozvody
 • televizní kabelové rozvody v městech a obcích – TKR
 • společné televizní antény – STA
 • datové sítě
 • strukturovaná kabeláž
 • nemocniční lůžkové signalizační systémy

   

  3. Zabezpečovací systémy

 • elektrická zabezpečovací signalizace objektů a areálů
 • elektrická požární signalizace vč. počítačových nástaveb
 • videotechnika a průmyslová televize
 • přístupové systémy – kontrola docházky a přístupu
 • signalizace výskytu plynu
 • systémové ochrany
 • evakuační a požární rozhlas

   

  4. Stavební fyzika

 • výpočty a posouzení tepelných ztrát a zisků
 • výpočty a posouzení denního osvětlení
 • výpočty a posouzení umělého osvětlení
 • světelně-technické projekty
 • energetický management osvětlení
 • protokoly vnějších vlivů a prostředí
 • energetické analýzy

   

  Na tyto obory zajišťujeme:

 • poradenské a konzultační služby
 • světelně-technické výpočty denního, sdruženého a umělého osvětlení a soustav
 • energetický management osvětlení
 • tepelně-technické výpočty a návrhy elektrického vytápění vč. ekonomického zhodnocení alternativ
 • výpočty a návrh klimatizačního zařízení a systémů
 • energetické analýzy a management
 • systémová technika budov dle standardu EIB - inteligentní elektroinstalace
 • zpracování studií a předprojektové přípravy
 • protokoly vnějších vlivů na elektrické zařízení
 • zpracování projektové dokumentace ve fázích Basic Design a Detail Design
 • zastoupení stavebníka při územním a stavebním řízení
 • rozpočty elektro a příbuzných oborů
 • studie proveditelnosti díla
 • alternativní propočty cen dodávek a montáží, finanční analýzy dle použitých technologií a postupů, popř. mezinárodně akceptovatelné investičních projektů, vyvinuté pod záštitou UNIDO
 • finanční vyhodnocení provozu tg zařízení
 • inženýring a projektové řízení
 • smluvní realizace
 • závěrečné ekonomické vyhodnocení stavby
 • podklady pro Facility Management
 • odborné a znalecké posudky

   

  Speciální projekty

  Patří do souboru vrcholových dokumentů a jsou součástí podnikatelského záměru, záměrů strategického rozvoje a ochrany aktiv daného subjektu. Jsou to havarijní a evakuační plány, ochrana osob a majetku, informace při archivaci, data při přenosech informací, obchodní tajemství atd. - dle zákona o ochraně utajovaných skutečností.

  Hodnocení rizik

 • riziková analýza
 • bezpečnostní analýza

   

  Bezpečnostní politika

 • koncepce bezpečnostní politiky pro eliminaci rizik a zajištění bezpečnosti
 • bezpečnostní projekt analyzující současný stav a navrhuje opatření a řešení problematiky

   

  Krizový management

 • dokumentace pro řešení mimořádných událostí
 • havarijní plány
 • krizové plány

   

  Ochrana osob

 • projekt komplexní ochrany osob - managementu na různých úrovních
 • návrh výběru osob pro perzonalistiku s ohledem na jejich spolehlivost a bezpečnost

   

  Ochrana informací

 • projekt pro budování systému ochrany informací

   

  Bezpečnostní průzkumy, posudky, konzultace a dohled:

 • v bezpečnostních systémech
 • pro podnikající subjekty
 • nepodnikatelské subjekty
 • místní samosprávy